A2212 1400KV drone brushless motor

A2212 1400KV drone brushless motor

Price: ₹505.00/- only (inc. gst)
Nema 17 stepper motor 1.4A

Nema 17 stepper motor 1.4A

Price: ₹650.00/- only (inc. gst)
SG90 micro servo motor - Turbo pro

SG90 micro servo motor - Turbo pro

Price: ₹115.00/- only (inc. gst)
BO-1 dual shaft 100 rpm gear motor

BO-1 dual shaft 100 RPM gear motor

Price: ₹70.00/- only (inc. gst)
DC toy motor 130

DC toy motor 130

Price: ₹24.00/- only (inc. gst)
DC metal gear motor 100 rpm

DC metal gear motor 100 rpm

Price: ₹150.00/- only (inc. gst)